...

Fisketur på Lillebælt

Har du fiskekort, så tag med ud, hvor vi – alt efter vind og vejr – fisker efter fladfisk, torsk, sej, makrel, m.m.

Hvordan vi sætter kursen i Lillebælt, afhænger af vind, strøm og efterretninger på, hvor der kan være fisk, men typisk vil det primært være drivfiskeri i strømstederne omkring de to lillebæltsbroer, hvor vi, afhængigt af årstid, går efter fladfisk, torsk, sej, makrel og sild.

Der kan med fordel fiskes med ophænger, orm og 80-150 g pilke.

HUSK GYLDIGT FISKETEGN!

Priser:

  • Voksne 350 kr.
  • Børn 200 kr.

    2-12 år (0-1 år er gratis)

Detaljer:

  • Udbyder af oplevelsen: MS Sabine
  • Periode: Maj - september 2023
  • Lokation: Middelfart
  • Genre: Sejltur på Lillebælt
  • Varighed:​ 4 timer
  • Antal deltagere:​ 12 personer
Galleri
Del med andre
Facebook
LinkedIn
Email
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.