...

Lej en kano i Middelfart

Tag på en dejlig rotur ved Svinø på Gamborg Fjord, spis din medbragte frokost på Svinø strand og slut eventuelt af med en dejlig badetur i fjorden.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.